Bursa
Açık
30.7°
İsmail Kemankaş
İsmail Kemankaş

Bursa Planı neden pilav oldu!

28 Ocak 2020 Salı, 23:04

Depremi bir süre daha konuşacağız doğal olarak...Uzmanlar açıklayacak, yerel yöneticiler makul ve mantıklı öneriler sunacak, vatandaş da buna bakarak geleceğine güvenle bakacak.

Ya sonra ?

Unutulup gidecek, uzmanlar tarafından özenle hazırlanan planlar, bir süre sonra hatırlı kişilerin acıklı yalvarmaları karşısında kağıt üzerinde kalarak belki de bize bakarak göz yaşı dökecek ! "Benimle bu kadar oynamayın" diyecek.

Duyacak mıyız, duyacaklar mı ?

Konuyu böyle açtım, şimdi de Genel yayın Yönetmeni Esat Kaplan'ın dünkü makalesinden alıntı yaparak sürdüreceğim . Kaplan Jeoloji Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Engin Er'in sözlerine yer vermiş bu bölümde...

"Oysa yapılacak ilk ve öncelikli iş belli: Plan!.. Zira Bursa özelinde en temel eksiklik plansızlık! Plancıların Bursa'nın Anayasası dediği 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Gölcük depreminden önce hazırlanmış, 1998 yılında da onaylanmıştı. O tarihte ne Türkiye ne Bursa deprem gerçeğinin farkındaydı. Dolayısıyla planda afet ve deprem konusunda herhangi bir düzenleme yer almamıştı. 2011'de Bursa'nın Anayasası için bir kez daha düğmeye basıldı. 11 Nisan 2011 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ile o dönemde tüzel kişiliğini koruyan Bursa İl Özel İdaresi bir protokol imzaladı. Plan çalışmalarına Bursa Büyükşehir Belediyesi, akademisyenler, akademik odalar, meslek örgütleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı. Bursa'daki bütün kesimlerin asgari uzlaşısını kapsayan plan 2013 yılında tamamlandı. O dönemde planı onaylama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndaydı. Ancak bakanlık onayı gelmedi. Onay yetkisi de 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerle birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne geçti."

İşte burası çok önemli...(dilerim yanlış bir cümle kullanmamışımdır!) Bursa'nın Anayasası o zamandan beri Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin arşivinde aslanlar gibi yatıyormuş. Yetki varmış ama kullanılamıyormuş...Acaba neden ?

Aslında 1998 yılında Başkan Saker döneminde hazırlanan ve adına o günlerde 2020 Strateji Planı denen çalışma zaten sonraki yıllarda yalan olmuş!

Örneğin önce ismi değişerek Çevre Düzeni Planı olmuş. Sonrası daha da karanlık! Strateji uzun erimli olduğu için herhalde ismi değiştirilmiş. İleriye dönük bir değişiklik hiç yapılamamış, bilakis mevcut yapı üzerinde oynanmamış, dans edilmiş ! Hemen sıralayayım; önce Cargill patlamış ve ilk delinme burada yaşanmış. Ardından BESOB adına yapılan Kestel Esnaf Sitesi ikinci darbeyi vurmuş. Sonraki yıllarda Dışkaya TOKİ konutları yapımı planın üzerine tuz biber ekmiş.İl Özel İdareleri marifetiyle Tarım ve Orman yasaları değişimi ile işler iyice karışmış. Bu icraatları KOTİYAK ve TEKNOSAB projeleri izlemiş, nüfus, içme suyu ve kullanım suyu projeksiyonları konu bile olmamış. Bu arada yasalar değiştiği için yeni bir Çevre Düzeni Planı için kollar sıvanmış. En ince ayrıntısına kadar her şey planlanmış. Bu kez de 2014 yerel seçimi öncesi Bütünşehir Yasası çıkınca işler daha da karışmış. Plan karıştırıldıkça "pilav" olmuş... Maden ve kum ocakları için yapılacak düzenlemeler dağa kaçmış! Bunlar yaşanırken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı azledilerek, yerine yenisi gelmiş ve kadrolar da değişmiş.

Değişince, istekler de değişmiş, plan notları yeniden yazılmış.

..Ve bu güne gelinmiş. Bursa'nın anlı şanlı 2030 yılına kadar şehirleşmesini, ihtiyaçlarını gözeten Çevre Düzeni Planı, mevcut düzene uyarak çekmeceye girip saklanmış. Şimdi o planı oradan çıkararak, halkın oyuna, pardon Belediye Meclisi'nin değerli üyelerinin onayına sunmayı sağlayacak babayiğit veya babayiğitler aranır olmuş.

İste misiniz, ben bu satırları karalarken plan geçiversin !

Geçsin de ben mahcup olayım, razıyım. Ama nasıl bir vaziyette geçecek, nerelerin toprağı altın olacak görelim!

Bunları kimden mi öğrendim? Kuşlar geldi kulağıma fısıldadı.

İnanıp, inanmamak serbest!