Bursa
Açık
31.7°
Esat Kaplan
Esat Kaplan
esatkaplan@enbursa.com

Ölmek için Bursa'da yaşamak yeterli!

21 Ağustos 2019 Çarşamba, 17:17

Haberi dün enbursa.com'da verdik.

BURSA'DA 'KİRLİ HAVA' ÖLDÜRÜYOR

Türkiye'de 4 yıl önce "Temiz Hava Hakkı Platformu" adlı bir sivil toplum yapılanması oluştu. Platform'un ne denli "güvenilir" olduğunu görmek için bileşenlerinin tamamını saymak gerek:

 • Avrupa İklim Ağı (CAN Europe),
 • Çevre için Hekimler Derneği,
 • Greenpeace Akdeniz,
 • Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER),
 • İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği (İMUD),
 • Pratisyen Hekimlik Derneği,
 • Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL),
 • TEMA Vakfı,
 • Türk Nöroloji Derneği,
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD),
 • Türk Tabipleri Birliği (TTB),
 • Yeşil Barış Hukuk Derneği,
 • Yeşil Düşünce Derneği,
 • Yuva Derneği,
 • WWF-Türkiye,
 • 350.org

Tam 16 sivil toplum kuruluşu... Hepsi kendi özerk yapılarında da son derece kurumsal, ciddi çalışmalara imza atan kuruluşlar...

"Temiz Hava Hakkı Platformu", bir yıllık çalışmanın ürünü olan "Kara Rapor" yayımladı. Hava kirliliği ve sağlık etkilerini ortaya koyan rapor, 2016-2017 ve 2018 yıllarını mercek altına alıyor. Türkiye'deki 81 ilin 56'sında hava kirliliğinin uluslararası standartların üzerinde olduğunu ortaya koyan raporda, Bursa için ayrı bir başlık açılmış.

Özetle deniyor ki:

 • Bursa, Türkiye'de yıllık PM10 ortalamalarının en yüksek bulunduğu ilk 5 il içerisinde yer almaktadır.
 • Osmangazi ve İnegöl hava kalitesi izleme istasyonları Siirt, Düzce ve Iğdır'ın ardından en kirli 4. ve 5. istasyon olarak kayıtlara geçmiştir.
 • Bursa'da PM10 bakımından günlük ulusal sınır değer aşımlarında büyük bir artış söz konusudur. Bu değer, 2018 yılında 353 gün ölçüm yapılan Bursa-Osmangazi istasyonunda 296 kez aşılmıştır.
 • Bursa Merkez'de yaşayanlar neredeyse tüm yıl (10 aydan fazla gün) boyunca sınır değerlerin üzerinde kirli hava solumaktadır. 300 günden fazla limit aşımı ölçülmesi, hava kirliliğinin 2018 yılının tamamına yayılan bir sorun olduğunu göstermektedir.
 • Bu kadar yüksek bir hava kirliliği düzeyi hastalıklar ve erken ölümler açısından çok büyük bir risk oluşturmaktadır.
 • PM10 düzeyi artışı ile kronik tıkayıcı akciğer hastalığı (KOAH), akut bronşit ve astım da artış göstermektedir. Bu artış en çok da Osmangazi'de yaşanmaktadır.
 • Bursa'nın da aralarında olduğu 16 ilde son 3 yıldır hava kalitesinde hiçbir iyileşme olmamaktadır.

Raporun Bursa bölümü bu kadarla sınırlı değil. Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve "evlere şenlik" diyebileceğimiz "Bursa İli 2017 Yılı Çevre Durum Raporu"na da yer veriliyor. Bu raporda, şehirde hava kirliliğine yol açan kaynaklar ve hava kirliliğinin giderilmesinde karşılaşılan güçlükler "önem sırasına göre" tek tek yazılmış, ki benim de asıl dikkati çeken nokta burası...

Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne göre, şehirdeki kirli havanın kaynakları "önem sırasına göre" şöyle:

 • İmalat sanayi işletmeleri,
 • Karayolu trafik,
 • Evsel ısınma,
 • Termik santrallar
 • Maden işletmeleri.

Bursa'da hava kirliliğinin giderilmesinde karşılaşılan güçlükler de yine "önem sırasına göre" şöyleymiş:

 • Halkın alım gücünün düşük olmasından dolayı kalitesiz yakıt kullanılması,
 • Motorlu taşıtlardan kaynaklanan kirlilik,
 • Yeterli denetim yapılamaması,
 • Toplumda bilinç eksikliği,
 • Meteorolojik faktörler,
 • Topğrafik faktörler,
 • Kaliteli yakıt temininde zorluklar,
 • Kurumsal ve yasal eksiklikler,
 • Ateşçilerin eğitimsiz ve bilinçsiz olması.

Temiz Hava Hakkı Platformu'nun bu sıralamaya itirazı var.

Diyor ki temiz hava hakkını savunanlar:

"Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün raporunda önemli bir konu dikkat çekmektedir. Raporda kirlilik kaynaklarına ve kirliliğin giderilmesinde karşılaşılan güçlüklerin önem sırasına ilişkin herhangi bir veriye dayalı bilimsel bir değerlendirme söz konusu değildir. Örneğin; Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, Bursa'da hava kirliliğinin giderilmesinde karşılaşılan güçlükleri sıralarken birinci sırada Orhaneli Termik Santrali ve maden işletmeleri yerine imalat sanayi işletmelerinin yazılmasının sebepleri bilimsel bir temelle açıklanmamaktadır."

İşte zurnanın zırt dediği yer de burası!..

Orhaneli Termik Santrali neden kirletsin Bursa'yı, Bursalıları neden öldürsün?

4 yıl önce özelleştirilerek satılırken, baca filtrelerini çalıştırmama hakkı tanınmadı mı Orhaneli Termik Santrali'ne?

Geçen ay çıkan torba yasayla bu hak 3 yıl daha uzatılmadı mı?

Şu çevreciler de bir alem yani...

Ne bilimsel temeli, kanun var kanun!..