Bursa
Çok Bulutlu
21.4°

Türkçe sınavında acı tablo!

EĞİTİM , 21 Ocak 2020 Salı, 08:03

Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı'nda öğrencilerin yalnızca yüzde 0,05'i okuma testindeki soruların tümüne doğru yanıt verebildi. 36 tam puan alınabilecek yazma testindeki ortalama puan 11'de kalırken öğrenciler en fazla "konuşma" da başarılı oldu

Türkçe sınavında acı tablo!

Öğrencilerin Türkçe okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin ölçülmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) gerçekleştirilen, "Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı" çalışmasının sonuç raporu açıklandı. Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Türkiye'deki eğitim sisteminin eksikliklerini bir kez daha gün yüzüne çıkaran raporda, konuşma ve dinleme alt testlerinde görece iyi olan öğrencilerin okuma ve yazma alt testlerinde ise zorlandığı belirtildi.

MEB'in ilk kez düzenlediği Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı, Ankara, Konya, İstanbul, Antalya, Kütahya, Samsun, Muğla, Adıyaman, Erzurum, Gaziantep, Trabzon, Bursa, Denizli, Şanlıurfa ve Aydın'da kurulan 15 dil laboratuvarında bilgisayar tabanlı gerçekleştirildi. Sınava bin 850 yedinci sınıf öğrencisi katıldı.

OKUMA BECERİSİ DÜŞÜK

MEB'in dört dil becerisini değerlendiren sınavında öğrenci özellikleri ile dil becerileri arasındaki ilişki incelendi. Öğrencilere, okuma becerilerini ölçmek için 20 çoktan seçmeli soru yöneltildi. Öğrencilerin yalnızca yüzde 0,05'i okuma alt testindeki soruların tümüne doğru yanıt verebildi. Sonuç raporuna göre, öğrencilerin okuma alt testindeki doğru yanıt ortalaması 10,63 oldu. Kız öğrenciler, 10,92 ham puan ortalaması ile 10,21 ham puan ortalamasına ulaşan erkek öğrencileri geride bıraktı.


EBEVEYNİN ÖĞRENCİYE ETKİSİ

Sınavda, ebeveynin eğitim düzeyinin öğrencinin başarısına etkisi de ele alındı. Anne ve babanın eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin okuma alt testindeki başarısının da arttığı belirlendi. Buna göre, anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin ham puan ortalaması 9,27 olurken annesi yükseköğretim mezunu olan öğrencilerin ham puan ortalaması 12,86 olarak hesaplandı. Babası ilkokul mezunu öğrencilerin ham puan ortalaması 8,91, yükseköğretim mezunlarının çocuklarının ham puan ortalaması ise 11,94 oldu.

Öğrencilerin dinleme becerisinin ölçüldüğü alt testin sonuçları da başarısızlığı tescilledi. Buna göre, dinleme alt testine katılan öğrencilerin ham puan ortalamasının 11,70 olduğu bildirildi. Teste katılan öğrencilerin yüzde 68,95'inin ham puanı 11 ile 20 arasında kaldı. Kız öğrenciler, dinleme becerilerinde de erkek öğrencileri geçti. Kız öğrencilerin ham puan ortalaması 12, erkek öğrencilerin ise 11,37 olarak kaydedildi.

YAZMA TESTİNDE TAM PUAN YOK

Sınav kapsamında, öğrencilere, yazma becerilerinin ölçülmesi için metin ve hikaye yazmak üzere iki farklı türde görev verildi. Öğrencilerin her iki türde de alabileceği en yüksek puan 36 olarak belirlendi. Öğrencilerin yazma alt testindeki ham puanları, 6 ile 20 puan arasında yoğunlaştı. Öğrencilerin yüzde 30,23'ü, yazma becerilerinde 11-15 arasında puan aldı. Hiçbir öğrencinin tam puana ulaşamadığı yazma testi için MEB, "Yazma alt testindeki başarı, diğer alt testlere göre kısmen düşüktür" değerlendirmesinde bulundu.

Yazma alt testinin sonuçları, okulöncesi eğitimin önemini de bir kez daha gözler önüne serdi. Okul öncesi eğitim almayan öğrencilerin yazma becerilerindeki ham puan ortalaması kayıtlara 14,81, okulöncesi eğitim alan öğrencilerin ise 17,38 olarak geçti.

KONUŞMA TESTİNDE BAŞARI YÜKSEK

Yedinci sınıf öğrencilerinin görece en başarılı olduğu alt test, konuşma becerilerinin ölçüldüğü test oldu. Kendilerine verilen konular çerçevesinde konuşmaları istenen öğrencilerin bu alt testteki ham puan ortalamasının 15 ile 36 arasında değiştiği gözlemlendi. Öğrencilerin sadece yüzde 0,86'sı konuşmaya ilişkin her iki görevde de beklenen tüm becerileri karşıladı.