Bursa
Çok Bulutlu
28.3°

İşte Meclis'teki EYT teklifleri

GÜNCEL , 31 Ekim 2019 Perşembe, 13:36

27. Dönem 3. Yasama Yılına 1 Ekim'de başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir ay içinde iki emeklilik teklifi sunuldu. İşte o teklifler ve içerikleri...

İşte Meclis'teki EYT teklifleri

Yeni dönemde bir ayı geride bırakan Meclis'te muhalefet sık sık emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini dile getiriyor.

Meclis'e konuyla ilgili olarak bir ay içinde iki teklifi sunuldu. Teklifler CHP milletvekillerinden geldi.

MURAT BAKAN'DAN EPT TEKLİFİ

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın 25 Temmuz 2019'da Meclis Başkanlığına sunduğu teklif 1 Ekim'de tali komisyon olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna, ana komisyon olarak da Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.

TEKLİFİN GEREKÇESİ

Emeklilikte yaşa değil prime takılanların mağduriyetine ilişkin teklifin genel gerekçesi şöyle:

"Yaş şartını sağladıkları halde prim ödeme gün sayısı şartını sağlayamadıkları için emekli olamayan ve yaşlılık sebebiyle gerek sağlık sorunları gerekse işe alımlarda yaş haddini aştıkları için çalışamayan birçok vatandaşımız vardı. Ülke genelinde 100 bin civarı benzer durumda olan vatandaşımız hiçbir gelir elde edememektedir ve eksik primleri sebebiyle emekli de olamamaktadır. Bu kanun teklifiyle yaş şartını sağlamalarına rağmen emekli olamayan vatandaşlarımıza, prim eksiğini kapatma ve yaşlılık aylılığından yararlanma hakkı verilmesi amaçlanmaktadır."

CHP'li Bakan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun değiştirilerek, yaş şartını sağlamış, ancak prim gün ödeme sayısı şartını sağlayamamış olanlara, eksik kalan primlerini kendilerinin belirlediği prime esas günlük kazanç üzerinden ödemeleri halinde yaşlılık aylığı bağlanmasını teklif etti.

GÜRER'DEN EYT TEKLİFİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de EYT mağduriyetine yönelik olarak Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif verdi.

Teklifin başlığında "Teklif ile; 8/9/1999 tarihinden önce sigortalı veya iştirakçi olanlardan, sigortalılık veya hizmet süresini tamamlayan ve prim ödeme gün sayısını dolduranların, yaş şartına bakılmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanması amaçlanmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Kanun teklifinin metni ise şöyle:

"08/09/1999 tarihinde 4447 sayılı yasa ile ülkemizde emeklilik sistemi değişmiştir. 08/09/1999 tarihine kadar kadınlar ve erkekler 18 yaş SGK işe başlama tarihlerine göre, kadınlar 20 yıl 5000 prim günü, erkekler 25 yıl 5000 prim gününe tabi olarak emekli olmaktaydı. 08/09/1999 tarihinde 4447 sayılı yasa ile bu sistem değişmiş kadınların ve erkeklerin sigortalılık sürelerine yaş şartı eklenmiştir. Bu değişiklikle kadınların kademeli olarak 58, erkeklerin ise emeklilikleri 60 yaşına kadar uzatılmıştır.

İlk SGK işe başlama tarihi sigortalının işverenle yaptığı sözleşme dışında, emeklilik açısından devletle de yapmış olduğu sözleşmedir. İlk işe başlama tarihine göre emekli olacağını bilen milyonlarca çalışanın emekli olacağı tarihin değişmesi büyük mağduriyetler doğurmuştur.

Emekli olacağı yaştan 5 yıl 8 yıl 13, 15 yıl daha geç emekli olmak başlı başına mağdur olmaktır. 08/09/1999 tarihinde yapılan değişikliklerin geçmişe dönük olarak uygulaması vatandaşların vicdanında yara açmıştır.

İşsizlik bu kadar artmışken düşük emekli maaşları ile geçinemeyenler çalışmak zorunda kalmakta, hatta çoğu işe bulamamaktadır. Emeklilikte yaşa takılanların durumu ise daha vahimdir, devletin genç diye emekli etmediği, işverenin yaşlısın diye işe almadığı yaşa takılanlar için yapılacak olan bu düzenleme onların rahat bir nefes almasını sağlayacak.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 79- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, bu kanuna ve mülga sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik için gereken prim ödeme gün sayısı koşulunu sağlayıp da yaş koşulunu sağlamayan ve 8/9/1999 tarihinden önce sigortalı veya iştirakçi olanlarından bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren sigortalılık veya hizmet süresini tamamlayan ve prim ödeme gün sayısını dolduranlar, bu koşulları yerine getirdiği tarihten itibaren kuruma başvuruları halinde yaşlılık aylığına hak kazanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar kurum tarafından belirlenir.

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerine Cumhurbaşkanı yürütür."