Bursa
Çok Bulutlu
6.9°

İş arama izni nasıl hesaplanır? İş arama izni kaç saattir?

EKONOMİ , 18 Temmuz 2019 Perşembe, 08:58

Hem çalışanların hem de işverenin en çok merak ettikleri konulardan biri de iş arama iznidir. İşçinin sahip olduğu yıllık izin, ücretsiz izin, yol izni veya süt izni gibi hakları dışında iş arama izninin de olduğu çok az kişi tarafından bilinmektedir. Peki, İş arama izni nasıl hesaplanır? İş arama izni kaç saattir? İşte detaylar...

İş arama izni nasıl hesaplanır? İş arama izni kaç saattir?

İş sözleşmesi ister işçi ister işveren tarafından fesh edilen bir çalışanın kendisi için tanınan bildirim (ihbar) süresi içinde hem çalışıp hem de iş araması mümkün olmadığından, bu durum dikkate alınarak yeni bir iş bulabilmesi için çalıştığı kurumca mesai saatleri içinde ve ücret kesintisi yapılmaksızın izin verilmesi gerekmektedir. Hem çalışan hem de işveren için önemli bir konu olan iş arama izni ile ilgili birçok kişinin aklına çeşitli sorular takılıyor. İş arama izni nasıl hesaplanır? İş arama izni kaç saattir? İşte iş arama izni ile ilgili en merak edilen konular ve detaylı anlatımları...

İŞ ARAMA İZNİ NEDİR?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 27. maddesince iş arama izni; "bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur." şeklinde belirtilmiştir.

İşçinin iş arama iznini kullanabilmesi için iş sözleşmesinin kendisi ya da işvereni tarafından fesh edilmesi durumu değiştirmemektedir. İşte bildirim (ihbar) süresince bu hakkını kullanabilir.

İŞ ARAMA İZNİ KAÇ SAATTİR?

İş arama izninin süresi günde iki saatten az olmamalıdır. İşçi isterse bu saatleri birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak bu durumda işçi izinlerini işten ayrılacağı günden evvelki güne denk getirmeli ve bunu işverene bildirmelidir.

İŞ ARAMA İZNİ NASIL HESAPLANIR?

Bildirim süresinde olan ve iş arama iznini kullanmak isteyen işçiye engel olup bu hakkını kullandırmayan işveren, işçiyi çalıştırdığı iş arama izin saatleri için %100 zamlı ücret ödemek zorundadır. Bu ücret, işçiye ödenecek asıl ücrete ilaveten yapılır

İş arama izni ücreti;

saatlik ücret * iş arama izni toplam saati * katsayı formülüyle hesaplanır.

İş arama saati hesaplanırken; işçinin ihbar süresi boyunda çalışma günlerinde 2 saat iş arama izni vardır.

Çalışma günü sayısı * 2

%100 zamlı olduğu için katsayıyı 2 olarak almamız gerekir.

Bir örnekle açıklamak gerekirse;

3.000 TL aylık brüt ücret alan bir personelin 14 gün ihbar süresi bulunmaktadır. Cumartesi günleri çalışmayan işçinin 1 Ekim itibariyle başlayan ihbar süresinde toplam 10 iş günü bulunmaktadır.

Saatlik ücreti: 3000 / 225 = 13,33

İş arama izni toplam süresi 10 * 2 = 20 saat

İşçinin, 13,33 * 20 * 2 = 533,33 TL yeni iş arama izin ücreti bulunmaktadır.