Bursa
Çok Bulutlu
21.4°

'Firmaların yüzde 60'ı yararlanmıyor'

EKONOMİ , 24 Ocak 2020 Cuma, 15:33

Türker Eğitim danışmanlık Dış Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Türker Duran, devlet teşvikleri ve hibe destekleri ile ilgili enBursa.com'dan Nail Özer'e önemli açıklamalar yaptı. Büyük ölçekli firmaların kendi bünyelerinde özel birimler oluşturduğunu belirten Duran, KOBİ'lerin ise yeterli derecede bilgi sahibi olmamaları nedeni ile teşvik ve hibelerden tam anlamıyla yararlanamadığına dikkat çekti.

'Firmaların yüzde 60'ı yararlanmıyor'

Bursa'nın bir KOBİ cenneti olduğunu söyleyen Devlet Teşvik ve Hibe Destekleri Uzmanı Türker Duran, buna rağmen pek çok firmanın yeterli derecede bilgi sahibi olmadığının altını çizdi.

Duran şöyle konuştu:

'KOBİLER YETERİNCE BİLGİ SAHİBİ DEĞİL'

"Büyük ölçekli yatırımcı firmalar, yatırım teşvikleri ve hibe programlarından yararlanmak için kendi bünyelerinde özel bölümler kurararak bunlardan faydalanabiliyorlar. Ancak Bursa gerçekten de bir KOBİ cenneti. Kobilerin bu teşvik ve hibe programlarına ulaşması biraz daha güç olabiliyor. Danışmanlık aldıkları oranda da önemli avantajlar elde ediyorlar. Ancak maalesef Kobilerimiz yeterli derecede bilgi sahibi olmamaları nedeni ile yatırım ve gelişmelerini bu olanaklardan yoksun yapıyorlar. Hâlbuki Devletin işletmelere zorunlu tuttuğu birçok direk ya da dolaylı vergi yanında önemli teşvik hibe ve destek programlarda mevcut."

"Hem yeni kurulan hem de mevcut firmalar destek programı bulabilirler" diyen Duran, şöyle devam etti:

TEŞVİK VE HİBELERİN ÖNEMİ

"Birçok konuda bu vergilerin eksiltilmesi, iadesi ya da hibe şeklinde verilen destekler mevcut. Ancak burada Devlet açısından ve tabii ki firmamız açısından, faaliyet konusuna dönük yatırımların öz kaynaklarla başlanabilmesi gerekir. Destek ve teşvikler ancak bu koşullarla sağlanabiliyor. Kendi maddi manevi girişimciliği bir firmanın hibe ya da teşvik destekleri alması açısından çok önemli. Devletin direk ya da dolaylı olarak firmalardan yüzde 50-5 oranında gelir elde ettiği gerçeği ile karşı karşıyayız. Bu durumda da Devlet ile ortak çalışıldığını söyleyebiliriz. İşte bu noktada hibe ve teşvik programlarından yararlanmak, firmalar için hayati bir anlam kazanıyor. Hem yeni kurulacak firmalar hem de mevcut firmalar, yeni girişim ve gelişimleri için destek programları bulabilirler. Eğer büyük ölçekli bir firma ise Ticaret Bakanlığına bağlı destek programlarından aksi takdirde KOSGEB tarafından verilen çeşitli desteklerden yararlanmaları mümkündür."

Bakanlık ve KOSGEP'in sağladığı destekleri hatırlatan Duran, önceliğin imalat ve ihracat yapan firmalara verildiğini söyledi ve ekledi:

'ÖNCELİK İMALAT VE İHRACAT YAPAN KOBİ'LERE'

"Şu vurguyu yapmak gerekir. Ticaret bakanlığı sadece sermaye şirketlerini desteklerken KOSGEP tüm işletmelere destek ve hibeler sağlamaktadır. Tabi burada önceliğin imalat ve ihracat yapan KOBİ'ler olduğunu vurgulamak gerek. İstihdam sağlayacağı için imalat desteği başlı başına önemli bir hibe artı kredi programıdır. Şu anda da 300 bin TL ye ka dar hibe programı için çağrı vardır. KOBİ'er bu kapsamda program, fuar, makine, markalaşma ve seyahat destekleri verilmektedir. Firmalar öncelikle projelerine ait gider kalemlerini ve bu kalemlerin her birinin olası tutarı ile net bir yatırım bütçesi belirleyerek işe başlamaları gerekiyor. Belirlenen bu yatırım bütçesine bağlı olarak alınacak tüm ekipmanlar ithalat, satın alma, inşaat vb. tüm giderlerden muhtelif vergi indirimleri söz konusudur. Hatta eğer kredi kullanımı söz konusu ise bu işletmeler faiz desteklerinden de faydalanabilirler. Bu desteklerin gelişmişlik bölgesine göre artıp azalabileceğinin de altını çizmek gerekir. Ancak örneğin Otomotiv yan sanayi İstanbul hariç tüm bölgelerde desteklerden tam olarak faydalanabilmektedir."

Sağladığı pek çok avantaja rağpmen firmaların önemli bir bölümünün teşvik ve hiblerden habersiz olduğunu söyleyen Duran, konuşmasını şöyle tamamladı:

'FİRMALARIN YÜZDE 60'I YARARLANMIYOR'

"Ancak maalesef firmalarımızın yaklaşık yüzde altmışı, bu desteklerden yararlanma yoluna gitmiyorlar. Hâlbuki yazılı ve görsel basın ilgili meslek örgütlerinin bu konudaki çağrı ve duyurularını takip ederek özellikle ihracat ve imalat alanında çok çeşitli teşvik ve hibe desteklerden yararlanmak mümkün. Bu yönde yapılacak ön çalışmalarla firmanın o destekleri alıp alamayacağı önemli oranda belirlenebilmektedir."