Bursa
Açık
18.9°

Eski Bakan Hikmet Sami Türk: 'Danıştay'ın kararı yanlış'

GÜNCEL , 13 Temmuz 2020 Pazartesi, 08:27

Eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Danıştay'ın Ayasofya'yı ibadete açma kararının yanlış olduğunu dile getirdi.

Eski Bakan Hikmet Sami Türk: 'Danıştay'ın kararı yanlış'

Türk, Cumhuriyet gazetesinde kaleme aldığı yazıda "Altında Reisicumhur Kemal Atatürk, Başvekil İsmet İnönü ve 11 vekilin, bu arada Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Maarif Vekili Abidin Özmen ve İktisat Vekili Celâl Bayar'ın imzaları bulunan 24.11.1934 tarih ve 2/1589 sayılı İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu) Kararnamesi'nin amacı, Bizanslılardan kalma bir kilise olan, İstanbul'un Türkler tarafından fethinden sonra camiye dönüştürülen, bu amaçla minareler eklenen ve bazı çevresel değişiklikler yapılan, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde çeşitli onarımlardan geçen Ayasofya'yı evrensel bir açılımla tüm insanlığın sahip çıkacağı eşsiz bir kültür ve sanat eseri olarak müzeye çevirmekti." ifadesini kullandı.

Türk, "86 yıl sonra bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararnamesi'nin Danıştay 10. Dairesi'nce iptali, tüm insanlık âlemine yönelik bu mesajın anlaşılmaması bir yana, dava koşulları bakımından reddi gereken bir iptal davasının kabul edilerek davacının istemi doğrultusunda verilmiş bir karar niteliğindedir. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 12. maddesine göre, 'İlgililer, haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştay'a iptal davası' açabilirler. Aynı kanunun 14. maddesinin 3. fıkrasına göre dava dilekçeleri 'Danıştay'da daire başkanının görevlendireceği bir tetkik hâkimi tarafından' çeşitli yönlerden incelenir. Bunlar arasında (c) ve (e) bentlerine göre 'Ehliyet' ve 'Süre aşımı' da vardır." değerlendirmesinde bulundu.