Bursa
Açık
27.2°

Emekliye intibak Meclis'te görüşüldü, ama...

EKONOMİ , 06 Kasım 2019 Çarşamba, 10:43

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasını öngören teklifi görüşüldü. RTÜK tartışmasına dönüşen görüşmelerin ardından yapılan oylamada, önergenin gündeme alınması reddedildi.

Emekliye intibak Meclis'te görüşüldü, ama...

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in emeklilere intibak düzenlemesi konusundaki yasa teklifi, dün akşam doğrudan Meclis Genel Kurulu gündemine geldi.

Teklife ilişkin bir konuşma yapan Gürer, şunları söyledi:

'ABO İLE MAAŞLAR AŞAĞI GİTTİ'

"... Ülkemizde emekliler büyük sıkıntı içindeler. Emeklilerin geçim sıkıntısı yanında emeklilere ödenen 3 ayrı ücret bulunuyor: 2000 yılından öncekiler, 2000-2008 arası, 2008'den sonraki emekli ücretleri. Bildiğiniz gibi 2008 yılında yapılan aylık bağlama oranındaki düzenlemeyle emekli maaşları da aşağı doğru gitti. Emekliler tarafından 'intibak düzenlemesi' olarak bilinen ve bu yönde de talepleri olan kanun teklifinin komisyonlarda görüşülüp Meclise gelmesi ve kanunlaşmasının büyük arzusu içindeydim, bu gerçekleşmedi, 37'nci maddenin dayanağıyla bugün buraya huzurunuza getirdim. Yani ülkemizde emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısını ortadan kaldırmadan öte emekliler arasındaki maaş farklılığını da sonlandıracak bu kanun teklifimi desteklemenizi talep ediyorum."

'EMEKLİ PAZARA SABAH GİDEMİYOR'

"Bildiğiniz gibi artık emekliler pazarlara gittiği zaman sabah saatinde gidemiyorlar. Akşam, pazar dağılma zamanlarında daha uygun fiyatla sebze meyve alabileceklerini düşündükleri için o zamanlar gidiyorlar. Emekliler kahvelere çıkamıyorlar, çay parası onlara artık yük gelmeye başladı. Parklara gidip dinleniyorlar, oralarda yaşamlarını idame ettirip evlerine dönüyorlar. Oysa bunlar, yirmi beş yıl bu ülkede prim ödeyerek devletine katkıda bulunmuş, emek vermiş, bu yoldan kendi birikimlerini halkı için feda etmiş insanlar. Bu insanlara sahip çıkmanın Meclisimizin sorumluluğu ve görevi olduğunu düşünüyorum."

'HEPİMİZİ ÜZMELİ'

"37 ülkede yapılan araştırmada, ülkemiz ne yazık ki emeklilere ödedikleriyle 35'inci sırada çıktı. Bir ülkenin büyüklüğü, güçlülüğü, ekonomisinin büyüklüğü emeklisine ödediği maaşla ölçülür. Eğer emekliniz mutlu değilse, sosyal yaşamın içinde değilse... Hepiniz bir gün emekli olacağınızı düşündüğünüzde onların yaşadığı dramı hissedeceğinizi düşünüyorum. Çünkü emekli olanların torunlarına karşı, çocuklarına karşı, aile sorumluluğu içinde mağduriyetlerinin varlığı hepimizi yaralamalı ve üzmelidir. Bu anlamda, intibak düzenlemesiyle ilgili getirdiğim bu kanun teklifiyle düşük emekli maaşlarının yükseltilmesini huzurunuza getirdim. Bildiğiniz gibi, aylık bağlama oranlarının dışında şu anda emekliler açlık sınırının altında maaş almaktadır. Hatta ve hatta asgari ücretin de altında maaş alan çok sayıda emekli vardır. 1.000 lirayla ilgili getirilen düzenleme dahi ne yazık ki uygulanmadığı için mağduriyetler artmıştır. Bu bağlamda, emekliler en az asgari ücret düzeyinde emekli maaşı almalıdır. Bunun için de yapılacak düzenlemelere Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz destek veriyoruz. emeklinin sahipsizliği, emeklinin unutulmuşluğu, seçimden seçime onların hatırlanmasıyla bertaraf edilemez. Aldıkları emekli ikramiyesi, emekliye bayramda verdiğimiz ikramiye yetersiz olduğu için onun artırılması yönünde kanun teklifi verdim. Ayrıca, sağlıkta katkı payı emeklilerden alınmamalıdır. Bu yönde emeklilerin lehine yapılacak her düzenlemenin ülkenin yaşam kültürünü de zenginleştireceği unutulmamalıdır. "

RTÜK TARTIŞMASINA DÖNÜŞTÜ

Gürer'in konuşmasının ardından Meclis'teki görüşmeler RTÜK tartışmasına dönüştü.

Meclis tutanaklarına göre, yapılan konuşmalar şöyleydi:

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, birleşimin başında, ilk oturumda şöyle bir şey konuştuk, ben dedim ki: "RTÜK üyemizi düşürdüler çünkü bir şeyi açığa çıkardı. RTÜK Başkanı, RTÜK'le doğrudan ilgili bir kurumda yönetim kurulu üyeliği kabul etmiş, aldığı 25 bin liralık maaş yetmezmiş gibi oradan tarife belirliyor, burada onaylıyor. Bu olmaz." Sayın Muş'tan bunun doğru olup olmadığını sorduk. O ısrarla konuyu başka yerlere çekti. Şimdi ajanslara düşen haber, RTÜK Başkanı TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti arkadaşlar, bağdaşmayan görev olduğu ortaya çıktı. (CHP sıralarından alkışlar) Bir şeyi söylüyorsak bilip de söylüyoruz, bir şeyi söylüyorsak çalışıp da söylüyoruz, bir haklılığımız var ki ısrar ediyoruz. Bunun karşısında kafasını kuma gömenlerin artık istifa etmek zorunda kalan RTÜK Başkanının tutumuyla herhâlde CHP'den öğrenecekleri çok şey var.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Muş.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, ben konuyu başka bir tarafa çekmiyorum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - "Doğru değil." deseydin bir sat önce.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Konunun özeti şu: Faruk Bildirici için itiraz ediliyor "Haksız yere alındı görevden, milletvekillerine, millî iradeye bu bir hakarettir. Meclisin seçtiği bir kişi nasıl alınabilir?" diye. Bunun gerekçelerini anlattım ben. Neden kurul böyle bir karar aldı, neye dayanarak bu kararı aldı, hangi donelere dayanarak, hangi verilere dayanarak bu kararı aldı, bunu açıkladım, ben başka bir yere çekmedim. Tartışma Faruk Bildirici üzerindendi ve Faruk Bildirici'nin görevinin düşürülmesinin içerisinde, Mecliste âdeta bir partili gibi basın toplantısı düzenlemesi, kurulun açıklamaması gereken kararları açıklaması ve kanallarla alakalı "Şu kanallar iyi, şu kanallar kötü." diye kanaat belirtmesi var. Bir üye bunu yapamaz, gerekçesi budur. Şimdi, RTÜK Başkanıyla alakalı "İstifa etti..." Etmişse etmiş, memlekete hayırlı uğurlu olsun. Ben bununla alakalı herhangi bir kanaat belirtmedim. Dolayısıyla, hukuk neyse herkese eşit uygulanmalı.

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) - Soruyu cevapla.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Sayın Özel, buyurun.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkanım, net olan bir şey var: Faruk Bildirici burada basın toplantısı yaparken dedi ki: "Ben Meclisten seçildim. RTÜK Başkanını onu seçen Meclise şikâyet ediyorum, bu adam RTÜK Başkanının yapmaması gereken bir görev almış, bu ortaya çıktı." Bu basın toplantısından dolayı Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliğini düşürdüler. Ne diyor? "Gizli toplantıyı açıklamak." diyor. Bak, gizli olan ne? Kanuna aykırılıkmış. Kanuna aykırı bir işin gizliliğinde kamu menfaati olmaz, bunu açıkça görelim ve burada biraz önce, bir saat önce deseydi "Ben de doğru bulmuyorum." Bu istifayla beraber ben de kendisini tebrik ederdim sizin tutumunuzdan diye ama o konuyu konuşmayıp Faruk Bildirici basın toplantısı yaptı. Faruk Bildirici "Kral çıplak." dedi Faruk Bildirici "Kral çıplak." dedi diye bedel ödedi. Bunu hatırlatmak isterim.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Sanırım konu aydınlandı Sayın Muş.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Bir saniye, hayır.

BAŞKAN - Artık toparlayın siz de.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Toparlayacağım.

Sayın Başkan, şimdi, "Efendim, bu kamuoyundan gizliydi, bunu açıkladı..." Bakın, bütün insanlar, bütün kamu görevlileri görev aldıkları kurumun kanunlarıyla bağlıdırlar. Burada siz kafanıza göre hareket edebilir misiniz? Edemezsiniz. Ben de edemem. Niye? Siz burayı bir İç Tüzük'e göre yönetmek zorundasınız. Şimdi, RTÜK'ün kanunu vardır. Burada kurulun kanallarla alakalı, basın-yayın organlarıyla alakalı, görev alanlarıyla alakalı, almış olduğu kararlarla alakalı yapmış olduğu açıklamalar var kamuoyuyla paylaşmaması gereken. Ne zaman paylaşabilir? Kurul bir karar alır paylaşır.

Az önce bir şey daha söyledim, sadece bir şey değil, burada 3 tane unsur var. Şimdi bir üye bir partiden seçilebilir ama o partinin bir mensubu gibi davranamaz. Gelip de Türkiye Büyük Millet Meclisinde 657'nin sınırları içerisinde kalmakla yükümlü olan bir kişi bir tarafta grup başkan vekili, "Şimdi de üyemize söz veriyorum, açıklama yapacak." diyemez. Bu nettir kanunda.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın artık Sayın Muş, artık gündemimize geçelim.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Tamam.

Dolayısıyla, konu RTÜK Başkanının bir yönetim kurulu üyeliği tartışması değil, konu, Faruk Bildirici'nin görevinin kurulda neden düşürüldüğü hadisesidir. Bakın, diyor ki: "Halk TV, Tele 1, KRT, FOX gibi kanallar, gazetelere baktığımızda Sözcü, Evrensel, Birgün, bunlar var, bunlar bağımsız, tarafsız, bunların dışındakiler iktidara yakın." Yahu, sen Kurul üyesisin, bu kanalları denetleyen Kuruldasın, bunlara karşı cezai müeyyidede oy kullanıyorsun. Nasıl böyle bir açıklama yaparsın? Bundan dolayı alındı bu adam, sebebi bu.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Konu aydınlığa kavuşmuştur.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkanım...

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Bir müsebbibi de Sayın Özgür Özel.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkanım, bir dakika...

BAŞKAN - Lütfen Sayın Özel, bir cümle...

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Vebali Özgür Özel'dedir bu adamın.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sadece bir dakika istiyorum, bir şey söyleyeceğim.

BAŞKAN - Bir cümle...

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Yazık günah adama!

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Adamı da yedin.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkanım, o zaman, samimiysek şu ortaya çıktı: RTÜK Başkanı göreviyle bağdaşmayan bir iş yapmıştı, istifa etti. O zaman ne diyordu: "Göreviyle bağdaşmayan iş yapan görevinden çekilmiş sayılır."

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Adamın ekmeğiyle oynadın ya.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Faruk Bildirici'ye ne cevap vereceksin, dışarıda bekliyor.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Gereğini yapacak mısınız? Görevinden çekilmiş sayıldığının gereğini yapacak mısınız? Konu, Faruk Bildirici'nin üyeliğinin düşürülmesi değildir; konu, Faruk Bildirici'nin, doğruları söylediği için, RTÜK Başkanının kurduğu kumpasla, tuzakla üyeliğinin düşürülmesidir ama bu istifa şunu göstermektedir: RTÜK Başkanı artık görevinden çekilmiş sayılmalıdır çünkü bu, itiraf niteliğinde bir istifadır.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Adamın ekmeğiyle oynadın ya.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Yazık, günah!

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunacağım...

III. - YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yoklama talep ediyoruz efendim.

BAŞKAN - Yoklama talebi var.

Sayın Özel, Sayın Bayraktutan, Sayın Sertel, Sayın Gürer, Sayın Şevkin, Sayın Kaya, Sayın Tutdere, Sayın Özcan, Sayın Antmen, Sayın Tanal, Sayın Bulut, Sayın Karaca, Sayın Hancıoğlu, Sayın Keven, Sayın Sarıaslan, Sayın Barut, Sayın Sümer, Sayın Başarır, Sayın Aygün, Sayın Yeşil.

Yoklama için üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklamaya başlandı)

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Başkanım, kapıları kapatın. Yani yoklama yapılırken içeride bulunan arkadaşlarla yapılır, dışarıdan gelen sayılmaz ki.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Olur, Tanal istedi diye Meclisi de kapatalım yani.

BAŞKAN - Arkadaşlar, işlem yapıyoruz, lütfen sessiz olalım.

(Elektronik cihazla yoklamaya devam edildi)

BAŞKAN - Arkadaşlar, işlem yapıyoruz, lütfen sessiz olalım.

(Elektronik cihazla yoklamaya devam edildi)

BAŞKAN - Arkadaşlar, pusula gönderen arkadaşlarımızın kendilerini görelim burada lütfen.

Sayın Taner Yıldız? Burada.

Sayın Çiğdem Erdoğan Atabek? Burada.

Sayın Muhittin Taşdoğan? Burada.

Sayın Selman Oğuzhan Eser? Burada.

Sayın Asuman Erdoğan? Burada.

Sayın Ahmet Zenbilci? Burada.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, dijital liste ile pusulaların mükerrer olup olmadığının karşılaştırılmasını istiyoruz.

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, pusulaları elektronik cihazdan çıkan listeyle karşılaştıracağız.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 19.17

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 19.32

BAŞKAN: Başkan Vekili Levent GÖK

KÂTİP ÜYELER: Mustafa AÇIKGÖZ (Nevşehir), İsmail OK (Balıkesir)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13'üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Değerli milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Görüşmelerin ardından Twitter hesabından bir açıklama yağan teklif sahibi Ömer Fethi Gürer, "Emekliler İntibak düzenlenesi İçin kanun teklifim doğrudan genel kurula geldi.. #EYT kanun teklifimin ret edilmesinde olduğu gibi AKP oyları ile ret edildi.Emekliler arası maaş farkı yanında emekli aylıklarının düşüklüğünü,düzeltilmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdim." dedi.

EYT İÇİN MECLİS KORİDORLARINDAKİ IŞIKLARI KAPATTI

EYT'DE 10 DAKİKA KARANLIK EYLEMİ BAŞLIYOR

MECLİS'TE YİNE EYT KONUŞULDU