Bursa
Açık
18.3°

Emekli bayram ikramiyesi haczedilir mi?

EKONOMİ , 22 Ekim 2019 Salı, 10:37

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi hakkında merak edilen soruların ardı kesilmiyor. Emekli maaşlarının yanında yıl içinde aldıkları iki farklı ikramiye ile biraz da olsa nefes alan vatandaşlar bu ikramiyelerin herhangi bir nedenle haczedilip haczedilemeyeceği araştırmaktadır. Peki, emekli bayram ikramiyesi haczedilir mi? İşte ayrıntılar...

Emekli bayram ikramiyesi haczedilir mi?

Emekliliğe hak kazanmış milyonlarca vatandaş emekli maaşları ile hayat zorluğunda geçinmeye çalışırken, her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda verilen 1000 TL'lik iki ikramiye ile o ay bir nebze rahat nefes alırken bazı vatandaşların akıllarında da bazı sorular ortaya çıkıyor. Emeklilerin aldıkları bu bayram ikramiyeleri herhangi bir sebeple haczedilebilir mi? Kişinin mahkeme kararı ile kesinleşen bir haciz borcu var ise bu borcun tahsili emekli bayram ikramiyesi üzerinden tahsil edilebilir mi? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu emeklinin bayram ikramiyesi hacziyle ilgili neler diyor? Bu soruların cevaplarını merak eden emekli vatandaşlar konuya ilişkin detayları aramakta. Bu nedenle vatandaşların daha güncel bilgi alabilmesi için detaylı bir haber hazırladık. İşte "emekli bayram ikramiyesi haczedilir mi?" sorunun cevabı...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ HACZEDİLİR Mİ?

Emekli vatandaşlar için yılda iki kez (Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı) verilen 1000 TL'lik bayram ikramiyesi verilmesi ile ilgili hüküm 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ek 18. Maddesinde net bir şekilde ifade edilmiştir. Yine aynı kanun kapsamında, verilen bu ikramiyeler üzerinden herhangi bir kesinti ya da haciz işleminin gerçekleştirilemeyeceği de belirtilmiştir.

5510 sayılı Kanun'un ek 18. Maddesi;

"Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000'er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.

Birinci fıkrada belirtilen ödemenin yapılmasında;

a) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranı,

b) Hak sahiplerinin hisseleri oranı,

c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak sahiplerinin hisseleri oranı,

ç) Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranı, esas alınır.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden ödeme yapılır.

Bu madde kapsamında yapılan ödemeler evlenme ödeneği hesabında dikkate alınmaz.

Bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından %25 oranında kesilmek suretiyle, yoksa genel hükümlere göre geri alınır.

Bu madde kapsamında yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla gerekli olan tutar, yazılı talebe istinaden ayrıca fatura aranmaksızın Hazinece Kuruma ödenir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile ödeme tarihlerini belirlemeye Kurum yetkilidir."