Bursa
Açık
32.4°

Elektif cerrahilerde yeni dönem

SAĞLIK , 03 Haziran 2020 Çarşamba, 12:11

Sağlıkta normalleşme sürecinin başlaması, sağlıkçıları endişelendiriyor. Henüz birinci dalganın tam anlamıyla sönümlenmediğinin altını çizen Tabipler Birliği başlayacak olan ameliyatlarda COVİD-19 riskine dikkat çekti.

Elektif cerrahilerde yeni dönem

COVID-19 hastalarının sayısının ve COVID-19'a bağlı ölüm sayılarının azalmaya başlamasıyla "normalleşme" adı altında bazı önlemlerin kaldırılması ya da gevşetilmesi ile sağlık alanında da bir süredir ertelenmiş olan COVID-19 dışı hizmetlerin yeniden başlatılması gündeme geldi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası (İTO) ve TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) COVID-19 pandemisinde yeniden açılma sürecinde elektif (aciliyet gerektirmeyen) cerrahileri masaya yatırdı. Toplantı sonrası hazırlanan raporda, salgının seyri doğrultusunda elektif cerrahi işlemlerinin yeniden başlatılmasına ilişkin saptama ve öneriler de yer alıyor.

Henüz birinci dalganın tam anlamıyla sönümlenmediğine dikkat çekilen raporda, salgının hâlâ stabil olmayan bir seyir sürdürdüğü, COVID-19 için yapılan test sayılarının yeterli düzeyde olmasının önemine değinildi.

Sağlık hizmetlerinin yniden başlamasıyla birlikte randevu saatlerinden bekleme mekanlarına kadar bir çok alanda yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapan sağlık uzmanları, COVİD-19 taşıyıcılarının belirlenememesinden endişeli.

Raporda, şu görüşlere yer verildi;

"Asemptomatik (belirtisiz) bir COVID-19 hastası ameliyat edildiğinde hem anestezi ve cerrahi ekibine hem de diğer hastalara hastalığın bulaşması riski olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca, asemptomatik COVID-19 hastalarının ameliyattan sonra semptomatik olabileceği ve hastalığın normalden daha ağır geçebileceği bilinmelidir. Özellikle kanser hastaları COVID-19 pozitifse mekanik ventilasyon ihtiyacı, yoğun bakım yatışı ve ölüm oranları 3,5 kat artmaktadır.

TÜM HASTALARA RT-PCR TESTİ YAPILMALIDIR

Bu nedenle ameliyat öncesi asemptomatik COVID-19 hastalarının saptanması önemlidir. Bu amaçla semptom ve bulgular sorgulanmalı; mümkünse tüm hastalarda RT-PCR testi yapılmalıdır. Ancak moleküler yöntemlerin COVID-19 hastalarının bir kısmını tanıyamadığı unutulmamalıdır. Antijen testlerinin de önemli bir duyarlılık sorunu bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen risklerin asgari düzeyde tutulabilmesi için daha duyarlı yöntemlerin geliştirilmesi gereklidir. PCR testinden sonra hasta hemen ameliyat edilemeyecekse ameliyat gününe kadar nerede izole edileceği de kararlaştırılmalıdır. İzolasyon evde yapılacaksa hastaya maske kullanımı gibi gerekli önlemler açıklanmalıdır. Evde izolasyonun sağlanamadığı veya yeterince güvenli olmayabileceği durumlarda hastane de dahil olmak üzere güvenli izolasyon koşulları sağlanmalıdır."