Bursa
Parçalı Bulutlu
28.1°

Dedikodu yapanlar yandı

GÜNCEL , 11 Şubat 2019 Pazartesi, 11:10

Tazminat davalarında tahsilat için temyiz sonucu beklenmeyecek

Dedikodu yapanlar yandı

Yargıtay, kişilik haklarına saldırı suçları sebebiyle verilen manevi tazminat cezalarının karar kesinleşmeden infaz edilebileceğine hükmetti.

Yüksek mahkemenin emsal niteliğindeki kararıyla, iftira atmak, dedikodu yapmak, özel hayatın gizliliğini ihlal, hakaret gibi suçlara verilen tazminatın tahsili için temyiz süreci beklenmeyecek.

Yerel mahkemeye başvuran 3 şikayetci, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu öne sürülen kişi hakkında tazminat talebinde bulundu. 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, mağdur aileye manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Davacı aile bireyleri, tazminatın tahsili için icraya başvurdu.

Davalı kararın kesinleşmediği, temyiz aşamasında olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan icra takibinin iptali talebiyle 3. İcra Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, karar kesinleşmediği için davanın kabulüne karar verdi. Karar, davacılar tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 12. Hukuk Dairesi girdi.

Daire, emsal niteliğindeki kararla, kişilik haklarına saldırıya ilişkin verilen manevi tazminatın kararın kesinleşmeden tahsil edilebileceğine hükmetti.

Kararda, "Somut olay; kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan manevî tazminat alacağına ilişkindir. Tarafların şahsi ya da ailevi yapılarına ilişkin hukuki durumlarında ve bunlara ilişkin sicil ve kayıtlarda bir değişiklik oluşturmamaktadır. Sonuçları itibariyle ancak tarafların mal varlığını etkilemektedir. Bu itibarla ilam, sayılan hususlar arasında olmadığından takibe konulabilmesi için kesinleşmesi gerekmez.Mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken takibin iptâli yönünde verilen hüküm tesisi isabetsizdir. Karar oy birliği ile bozulmuştur. Borçlunun temyiz îtirazlarının incelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir" denildi.