Bursa
Çok Bulutlu
20.7°

Bursa için en önemli konulardan biriydi, rafa kaldırıldı!

BURSA , 06 Ocak 2020 Pazartesi, 23:55

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Bursa'nın başlıca sorunlarından biri olan hava kirliliğini Meclis'e taşıdı. Özkan, TBMM'ye sundukları hava kirliliğinin sebeplerinin araştırılması, çözüm önerilerinin oluşturulması amacıyla hazırlanan Meclis Araştırma Önergesinin rafa kaldırıldığını açıkladı.

Bursa için en önemli konulardan biriydi, rafa kaldırıldı!

Bursa'da yaşayanları yakından ilgilendiren ve kritik öneme sahip konulardan biri olan hava kirliliği için atılan adımlar sonuçsuz kalıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, hava kirliliğinin sebeblerinin araştırılması ve çözüm önerilerinin oluşturulması talebiyle hazırladıkları Meclis Araştırma Önergesini Meclis'e sunmuştu.

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, yaptığı basın açıklamasında sunulan önergenin rafa kaldırıldığını duyurdu.

İşte Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan'ın basın açıklaması:

"Bursa'da sanayileşme ve yoğun göç ile birlikte nüfusun hızlı artması, beraberinde çevresel bir takım olumsuzlukları getirmiştir. Sanayi bölgeleri ve konut alanlarının birbirlerine çok yaklaşması, her geçen gün artan araç trafiği, katı yakıt kullanımı artışı bu olumsuzlukların başında gelmektedir.

Özellikle içinde bulunduğumuz kış aylarında hava kirliliğindeki artış normal değerlerin çok üstündedir. Elektrik ve doğalgaza yapılan yüksek zamlar karşısında vatandaşlarımızın büyük bir kısmı tekrar katı yakıt kullanmak zorunda kalmaktadır. Ayrıca Valilik ve İlçe Kaymakamlıkları tarafından devam eden kalite bakımından düşük kömür yardımları da bu kirliliğe bir nevi destek olmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemiş olduğu hava kirliliği değerlerinin çok üstüne çıkıldığı Bursa'da, kirliliğe bağlı olarak birtakım hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Özellikle çocukların maruz kaldığı hava kirliliği, ileride onların astım hastalığına yakalanma riskini artırmaktadır. KOAH hastalığı olanlar ise daha sık ataklar geçirmekte ve hastalıkları daha hızlı ilerlemektedir. Bursa' da son günlerde hastanelere başvuran bronşit, astım ve KOAH hastaları sayısı artmaktadır. Bu hastalıkların ve özellikle KOAH hastalığının en önemli nedenlerinden birisi solunan kirli havadır. Türkiye' de 5 milyon civarında KOAH hastası bulunmakta ve her yıl yaklaşık 26 bin vatandaşımız bu hastalık nedeni ile hayatını kaybetmektedir.

03.07.2019 tarihinde 10/1472 Esas Nolu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiş olduğumuz Meclis Araştırması önergemizde, Türkiye'nin lokomotif şehirleri arasında yer alan Bursa'nın ileriki dönemlerde yaşayacağı hava kirliliğinin sebeplerinin araştırılması, çözüm önerilerinin oluşturulmasını talep etmiştik. Fabrika ve işletmelerin çevre ve hava kirliliği bakımından denetlenme periyodunun tespiti bunun sonucunda alınacak önlemleri içeren Meclis Araştırma önergemiz maalesef rafa kaldırılmıştır.

Bursa'da yaşayan vatandaşlarımız kirli hava sebebi ile ciddi risk altındadırlar. Dünya Astım Günü'nde yayımlanan rapora göre Bursa'da 3 bin 98 kişi kirli hava nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Yetkililerin gerekli önlemleri alma konusunda neyi beklediklerini merak ediyoruz? Hükümetin vatandaşlara olan sorumluluğunu bir an evvel yerine getirmesini ve acil eylem planı oluşturulmasını beklemekteyiz.

Kamuoyuna duyurulur."

MECLİS'E SUNULAN ÖNERGE