Bursa
Açık
24.9°

Bursa'da doktorlar sandık başına gidiyor

SAĞLIK , 24 Temmuz 2020 Cuma, 11:54

Bursa Tabip Odası'nın genel kurulu hafta sonu gerçekleşecek. Mevcut Başkan Dr. Güzide Elitez'in 2 dönem kuralı gereği aday olmayacağı genel kurulda Çağdaş Hekimler Grubu'nun başkan adayı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan olarak belirlendi. Halk Sağlığı Uzmanı Türkkan, genel kurul öncesi enBursa.com'a değerlendirmelerde bulundu.

Bursa'da doktorlar sandık başına gidiyor

Bursa Tabip Odası Olağan Genel Kurulu, 25-26Temmuz 2020 tarihlerinde BAOB yerleşkesinde gerçekleşecek. Dr. Güzide Elitez'den görevi devralmak için Çağdaş Hekimler Grubu'nun başkan adayı olan Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Bursa Tabip Odası'nın yeni dönem hedeflerini enBursa.com'a anlattı.

Açıklamalarında Türkiye'deki sağlık politikalarını değerlendiren Çağdaş Hekimler Grubu Başkan Adayı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, salgın döneminde hekimlerin özlük haklarına da dikkat çekti.

"SAĞLIK POLİTİKALARI EŞİTLİK VE ADALET ÜZERİNE KURULMALI"

Sağlık politikalarının eşitlik ve adalet üzerine kurulması gerektiğini söyleyen Türkkan, "Sağlık politikaları ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. Bu değişen sağlık politikasının temel belirleyeni de ülkedeki siyasi yapıdır. Bu nedenle ülkelerin siyasi yapısı değiştikçe sağlık politikaları da değişir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluşunda sağlık hizmetleri devlet görevi olarak değerlendirilmiştir. Güncel sağlık sorunu olan trahom, sıtma, tüberkülozun tedavi edilmesi için örgütler kurulmuş ve çok başarılı sonuçlara ulaşılmıştır. Sağlık hizmetlerinde koruyucu hekimlik uygulamaları öncelenmiştir. Bu dönemde Türkiye'nin akredite laboratuvarlarında aşı üretip dünyaya sattığı bilinir. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı doğuştan kazanılan hak olarak kabul edip sağlık hizmeti sunumu için devletleri görevlendirmiştir. Çok sayıda uluslararası belgede yer alan bu politikaya uyum ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Sağlık hizmetinin sunulması için sağlık politikasının oluşturulması gereklidir. Bu politika eşitlik ve adalet üzerine kurulmalı, tüm vatandaşlar gereksinim duydukları sağlık hizmetine erişebilme şansına sahip olmalıdır. Bu da sağlık hizmetlerinin genel bütçeden finanse edilmesini, koruyucu hekimlik uygulamaları ve temel sağlık hizmetlerinin öncelenmesini zorunlu kılar." dedi.

Değerlendirmelerinde, hekimlerin özlük haklarındaki kayıpların katlanarak artığına dikkat çeken Doç. Dr. Türkkan, Çağdaş Hekimler Grubu adayı olarak Bursa Tabip Odası'nın yeni dönem hedeflerini şöyle sıraladı:

"ÖZLÜK HAKLARI İÇİN ÇABA TÜKETECEĞİZ"

"Üyelerimiz Pandemi sürecinin baskısı ile de iyice yorulmuş ve yıpranmış durumda. Ne istiyoruz? Hak ettiğimiz bir ücret istiyoruz, insanca yaşayabileceğimiz, kendisine ve ailesine zaman ayırabileceği çalışma düzeni istiyoruz, hastalara nitelikli sağlık hizmeti sunmak istiyoruz, sağlık hizmeti sunarken de şiddete uğramak istemiyoruz. Bu konudaki taleplerimizi bugüne kadar çok kez dile getirdik.Bursa Tabip Odası yönetimine 2020-2022 döneminde aday olurken çağdaş, demokratik, katılımcı, güçlü ve etkin bir oda hedefimizi tekrarladık. Oda olarak üyelerimizin özlük hakları için çaba tüketeceğiz. Katılımcılık en önemli bir hedeflerimizden birisini oluşturuyor. Özellikle tıp öğrencileri ile iletişimimizi artırmayı planlıyoruz. Odamız Bursa halkının sağlığını etkileyen çevresel etmenlere hep duyarlı oldu. Bu konudaki çabalarımızın sonuçlarını hep birlikte gördük. Yeni dönemde de bu görevimizi önemsiyoruz."