Bursa
Açık
33.5°

Bir dünya görüşü olarak 'Muhafazakarlık'

KÜLTÜR-SANAT , 14 Ocak 2020 Salı, 11:55

enbursa.com'un günün kitap önerisi, Philippe Beneton'un "Muhafazakarlık" adlı yapıtı... Bir kavram, bir dünya görüşü olarak tarihsel gelişimi ve ideologlarının tanıtıldığı bir kitap, Muhafazakârlık...

Bir dünya görüşü olarak 'Muhafazakarlık'

Philippe Beneton'un kaleme aldığı Muhafazakârlık kitabı, 19.yüzyıl Avrupası'nın siyasal siyasal ve entelektüel hayatını derinden etkilemiş olan muhafazakârlık ideolojisinin düşünsel temellerini kurumsal bir çerçevede incelemekte. Beş bölüm halinde muhafazakârlık doktrinin ele alındığı kitapta, muhafazakâr geleneği tarihsel gelişimine ve bu ideolojiye katkı sağlayan düşünürlerin görüşlerine yer verilerek. Avrupa'nın tarihsel evrimini yavaşlatıp yavaşlatmadığı sorgulanıyor.

Bénéton muhafazakârlık üzerine düşünen ve eser veren, başta Edmund Burke, Joseph de Maistre, Louis de Bonald ve Charles Maurras gibi dönemin önemli yazarlarının çalışmalarından da faydalanarak karşı devrimci ve gelenekselci muhafazakârlığın 19. yüzyıl Avrupası'na nasıl bir siyasal ve entelektüel katkıda bulunduğu örnekleri ile inceleniyor.

KİTAPTAN BİR BÖLÜM

"İngiliz muhafazakârlığı, liberal bir muhafazakârlıktır. Bu muhafazakârlık Burke'ün sahip çıktığı ve parlamenter ve sınırlı monarşiye yol açan liberal İngiliz geleneğinden ayrılamaz. Parlamentarizm, güçler ayrımı habeas corpus, rule of law (yasa hâkimiyeti)İngiliz muhafazakârlığının bağlı olduğu tarihi mirasın parçalarıdır. Siyasal Liberalizmin devrim öncesi tarihte kök salamadığı Fransa'da böyle bir şey görülmez"