Bursa
Parçalı Bulutlu
24.4°

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı'ndan SİT krizi yorumu

BURSA , 11 Haziran 2020 Perşembe, 16:41

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Av. İnci Söğütlü, "Giritli Mahallesi" olarak bilinen kentsel sit alanında faaliyet gösteren esnafların düştüğü durumdan Mudanya Belediyesi'nin sorumlu olduğunu ileri sürdü.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı'ndan SİT krizi yorumu

Söğütlü, siyasi engellemelerin olduğu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, "Olaylar 2016 tarihinde bir şahıs tarafından yapılan şikayet olarak başlayıp gelişti. Diğer esnaflara yansıyacak duruma gelmesi Mudanya Belediye Başkanının tamamen ilgisizliği ve takipsizliğin sonucudur. işletme ruhsatlarının iptaline kadar gitmesi muhtemel olan süreç ile ilgili olarak bir kısım açıklamalar ve Mudanya Belediyesi'ne soracağımız birkaç soru hakkında Mudanya Ak Parti Meclis üyelerimiz ile birlikte toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle konunun ne zamana dayandığını ve nasıl bu günlere kadar geldiği konusunda bilgilendirme yapmak gerekliliği hasıl olmuştur. Özellikle belirtmek gerekir ki, bu konu tamamen Mudanya Belediyesi'nin görev ve sorumluluk alanında olup, takibi ve sonuçlandırma işi de belediyenin Belediyesi'nin birinci derecede sorumluğundadır. Mudanya kentsel sit bölgesinde son dönemde gündeme gelen iş bu konu 06/03/2015 yılında bir vatandaşın şikayetine dayanan bir sürecin devamıdır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa istinaden 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları ilçe belediyesinin yetki ve sorumluluğundadır" dedi.

Söğütlü sözlerini şöyle sürdürdü: "Dolayısıyla mevzu bahis olan 1/1000 ölçekli Mudanya Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu; Mudanya Belediyesi Meclisi'nin 06.01.2017 tarihli ve 24 sayılı kararı da, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 24.04.2017 tarihli ve 935 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi kararının ardından, Mudanya Belediyesi planın incelenmesi isteği ile, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na iletmiştir. Kamu oyuna açıkça vurgulamak isteriz ki, Bursa Büyükşehir Belediye'miz üzerine düşeni yapmıştır. Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile planı incelemiş, düzeltmeler, ilave bilgi ve analizler ile inceleme taleplerini bildirmiş ve Mudanya Belediyesi tarafından hazırlanarak kurula sunulmasını istemiştir. Paylaştığımız bu bilgiler ışığında Mudanya Belediye Başkanına soruyoruz: Bu süreçte, kamu yararı adına büyük önem arz edecek olan bu uygulamalar ile ilgili olarak, 2015 yılında bu konu bir kıvılcım halinde iken, 2020 yılına kadar takip edilmeyip, şimdi neden yangına dönüştürülmesine seyirci kalınmıştır? Mudanya Belediyesi olarak 5 yıl içinde neden gerekli özen ve ehemmiyet göstermemiştir? Mudanya'nın geleceğine ve turizmine olacak olan katkısı yadsınamayacak ölçüde büyük olan böyle bir plan ile ilgili Belediye Başkanı olarak, bizatihi bir kere dahi olsa kurul toplantılarına ve görüşmelerine neden katılmadınız ve taleplerinizi neden iletmediniz? Aynı zamanda, Mudanya'nın en önemli konularından biri olan ve bir çok Mudanyalı esnafımızı ilgilendiren bu konularda neden ilgisiz kaldınız? Yaşanan bu süreçte 29.03.2019 tarihli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün kararı gereğince, uygulamak ile mükellef olduğunuz idarî işlemleri neden yaklaşık 15 ay sonra uygulama gereği duydunuz? 29.03.2019 tarihli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün kararı, bölgedeki tüm esnafı ilgilendiren bir ruhsat iptali olmamasına rağmen, neden tüm esnafı kapsam dahiline alacak şekilde yorumlayarak, bu yangını büyütüyorsunuz? Tüm bu süreç işlerken, belediye meclisinde bu konu neden gündeme getirilmemiştir? bütün meclis üyeleri, neden bu konu hakkında bilgilendirilmemiştir? Bu konu şâyet meclis gündemine getirilmiş olsaydı, Mudanya Belediyesi meclis üyelerimiz ile birlikte, tartışmasız Mudanya yararına olan bu meseleye katkı sunardık, şu anda da sunmaya hazırız".