Bursa
Parçalı Bulutlu
22.9°

1800 günle nasıl emekli olunur?

EKONOMİ , 05 Haziran 2020 Cuma, 16:18

Sağlık durumu çalışmaya elverişli olmayan vatandaşlara devlet eliyle emeklilik hakkı veriliyor. İş gücünde, belirlenen oranda kayıp yaşayan vatandaşlara, şartlara uygun olmaları halinde temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına emekli maaşı bağlanıyor. Malulen emeklilik olarak isimlendirilen bu durum, sigortalı olarak çalışma hayatının başlamasından sonra ortaya çıkan sağlık sorunlarını kapsıyor.

1800 günle nasıl emekli olunur?

Maluliyet, çalışma hayatında meydan gelen hastalık, kaza veya rahatsızlık nedeniyle iş gücünün bir miktarının ya da tamamının kaybedilmesini ifade eder. Maluliyet durumunun en belirleyici özelliği ise; vatandaşların yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle iş hayatına geri dönemez noktada olmalarıdır. İş hayatından olan kişilerin gelir elde edebilmesi için emekli aylığı devreye sokulur.

Zorunlu emekli edilme olarak isimlendirilen malulen emeklilik için kişilerin iş göremez raporu alması gerekir. Bu raporun sonucunda kişilerin maluliyet için gerekli olan diğer şartları yerine getirme haline bakılır. Peki, malulen emeklilik nedir? Şartları nelerdir? Kimler bu haktan yararlanabilir? İşte malulen emekliliğe dair merak edilen detaylar...

MALULEN EMEKLİLİK NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal güvenlik sistemi içerisinde çalışma hayatını sürdürdüğü sırada herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu iş gücünde en az %60 oranında kayıp yaşayan vatandaşlara özel olarak malulen emeklilik hakkı sunulur.

Maluliyet durumunun sağlık kurulunca tespit edilmesi gerekir.
Hizmet akdine bağlı olarak 4A ile kendi nam ve hesabına bağlı olarak 4B sigortalılık statüsünde çalışanların en az 10 yıllık sigorta süresinin olması gerekir. 10 yıllık hizmet süresinin yanında 1800 günlük uzun vadeli sigorta prim ödemesi şartı aranır.
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede maluliyet yaşayanların 10 yıllık hizmet süresi ile 1800 prim ödemesi kriterlerine bakılmaz.
Maluliyet durumu nedeniyle kişilerin işten ayrılması ya da ticari faaliyetlerine son vermesi gerekir.
Kendi nam ve hesabına bağlı olarak 4B sigortalılık statüsünde çalışanların SGK'ya Genel Sağlık Sigortası primleri de dahil olmak üzere herhangi bir prim borcunun olmaması gereklidir.
Başvuru tarihinden önceki 1 yıl içinde sağlık raporuna konu olan tanının konulmuş olması şarttır.

MALULEN EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Malulen emeklilik hakkını elde etmek için kişilerin mutlaka resmi başvurularını yapmaları gerekir. Sigortalı olarak çalışanların bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı olarak başvuruların iletilmesi şarttır. Başvuru sırasında tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi, işten ayrıldığına dair belge, malulen emeklilik sevk onayı ile sağlık kurulu raporu gereklidir.

HANGİ HASTALIKLAR MALULEN EMEKLİLİK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİR?

Malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalık grupları belirlenmiştir. Kişilerin belirlenen hastalıklardan birine sahip olması durumunda malulen emekliliğin yolu açılır.

Kanser
Şizofreni ve alt tipleri
Şizoafektif bozukluklar
Sanrısal bozukluklar
Atipik veya benzer sınıflandırılamayan psikozlar
Progresyon gösteren ve çalışma imkanı vermeyen bipolar bozukluklar
Beyin hasarı veya beyinsel işlevselliğinin yitirilmesi nedeniyle ortaya çıkan davranışsal bozukluklar (frontal lob sedromu, organik kişilik ve davranış bozukluğu)
Kronik travma sonrası stres bozukluğu ve komorbiditesi
Organ nakli
Uzuv kaybı veya kopmaları
AIDS
MS (Multiple Sekleroz)
Zeka geriliği
Kansızlık (Anemi)
Kalp ve damar rahatsızlıkları

MALULİYETE ESAS OLAN RAPOR NASIL HAZIRLANIR?

Maluliyet durumu, yetkilendirilmiş sağlık kurulu raporlarıyla ispat edilir. Yetkilendirilmiş sağlık kurumları arasında; Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Devlet Üniversite Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı Devlet Hastaneleri yerini alır. Kişilerin bu sağlık kurumlarına sevki başvurunun yapıldığı Sosyal Güvenlik Merkezleri veya İl Müdürlükleri tarafından yapılır.